Hlavní stránka
Kontakt
       I N F O R M A C E

o členské schůzi Zemědělského družstva Hřivice

v roce 2021

Vzhledem k nákazové situaci covid -19 rozhodlo představenstvo Zemědělského družstva Hřivice
 o konání členské schůze Zemědělského družstva Hřivice

korespondečně.
dle par.18 odst.2 a19 zákona č.191/2020 o některých opatřeních ke zmímění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2, v platném znění
Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůrze obdrželi členové družstva poštou.
Hlasovací lístky odešlou zpět na adresu Zemědělského družstva Hřivice.

                                                                                            za představenstvo
                                                                                                                                                                                 Bc. Tomáš Tůma
                                                                                                                                                                        předseda představenstva
                                                                                                                                                                   Zemědělského družstva Hřivice

                               V Hřivicích dne 21.06.2021