Hlavní stránka
Kontakt
       P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi Zemědělského družstva Hřivice, která se koná

26. června 2020 v 10.00 hodin

V jídelně Zemědělského družstva Hřivice

                     Program:
                         1. Zpráva představenstva, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
                         2. Zpráva kontrolní komise
                         3. Diskuse, závěr členské schůze
                         
                         S podklady k jednotlivým záležitostem členské schůze a kandidátkou nového člena
                         se členové družstva mohou seznámit v sídle Zemědělského družstva Hřivice
                         v Hřivicích č.p. 23.

                                     za představenstvo

                                                                                                                                         Bc. Tomáš Tůma
                                                                                                                                  předseda představenstva
                                                                                                                             Zemědělského družstva Hřivice

                               V Hřivicích dne 8.06.2020